Šta su orgoniti

Šta su orgoniti

Orgoniti su specijalni uređaji koji su u tačno određenim razmerama napravljeni od metalne strugotine, smole i kristala kvarca. Izlivaju se u kalupe koji mogu imati razne oblike, najčešće kupe, piramide, “mafina” ili kao podmetači. Prilikom pravljenja se vodi računa da se pridržava odnosa 50:50 tj da u njemu ima 50% strugotine i 50% smole. U koliko ima više smole od strugotine, a to sam viđala na mnogim mestima, to su ukrasni predmeti koji su sastavljeni od istih ili sličnih materijala, ali ipak nisu orgoniti. Kristali kvarca se obavezno dodaju radi pojačavanja orgonske energije pogotovo špic gorskog kristala koji se obavezno stavlja u sredinu orgonita. Bez špice gorskog u sredini, taj predmet će ličiti na orgonit, možda će isijavati blagu orgonsku energiju, ali se ipak ne može nazivati orgonitom.

Svaki orgonit sa svoje donje strane prikuplja negativan DOR ili negativnu orgonsku energiju koja je najčešće produkt električnih uređaja, transformiše ga i sa svoje gornje strane emituje POR ili orgonsku energiju koja je korisna, lekovita i nama preko potrebna. Ovo je razlog zašto se orgoniti obično postavljaju u prostoru pored nas što niže podu, jer nikako ne želimo da sva negativna energija koja se nalazi okolo prolazi kroz naše telo. Dobro je postaviti ih na oko 50-150 cm od tla. Postavljamo ih na pod u slučaju da se baš tu nalazi izvor štetnih zračenja.
 

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE ORGONITA

Optimalana visina na koju bi trebalo postaviti orgonit  je oko 50 cm od poda. Na pod se postavlja u slučaju kada je tu izvor negativnih energija. Iznad naših glava nije preporučljivo držati orgonit, obzirom da orgonit sa svoje donje strane prikuplja svu negativnost. Ne želite da sva negativnost iz okoline prolazi kroz vašu sobu ili stan…

ŠTA JE ORGONSKA ENERGIJA

Mnogi je positovećuju sa pranom, chi, etarom, bioplazmom… Postoje mnogi nazivi koji su slični njenom delovanju, međutim sve ovo što sam nabrojala nije u stvari, orgonska energija. Ona je jedinstvena i razlikuje se od svega nabrojanog. Kako u pranu, tako smo i u orgonsku energiju svi zaronjeni, plivamo u njoj i bez nje ne bi ni bilo života na ovoj planeti. Kada bismo na nekakav način izbrisali postojanje orgonske energije, sav živi svet na ovoj planeti bi nestao.

Orgonska energija deluje na sva živa bića kako na ljude, isto tako i na biljke, životinje, kućne ljubimce, insekte, gmizavce…svejedno.  Kako to deluje? Ona je inteligentna, nađe nam se uvek kada nam zatreba, u trenutcima bolesti, slabosti, kolebanja, postojanja negativnih misli, briga stresa i slično. To je razlog zašto pravimo orgonite i zašto ih želimo u svojoj blizini i da ih koristimo stalno. Međutim, osim pozitivne orgonske energije POR, postoji i negativna orgonska energija DOR. Ona se takođe nalazi svuda oko nas i uglavnom je rezultat  čovekovog bivstvovanja na planeti. Većinu te negativne orgonske energije smo mi ljudi, svojim delanjem, sami napravili, i ona nam šteti. Prilikom  boravka u DOR, dešavaju se promene našeg energetskog omotača, koji nam je zaštita, onda kada ispravno “radi”. Boravkom u štetnim energijama, narušava se i dejstvo našeg energetskog omotača koji je odgovoran za pravilno funkcionisanje kako tela, tako i našeg duha.   Tada počinjemo da se osećamo nelagodno, i kako je vreme izlaganja DOR-u duže, tako i nama biva sve lošije, pa je moguće i da dovede do smrti. Kada se otkloni dejstvo negativnih energija uz pomoć orgonita, tada se i naš energetski omotač popravlja, vraća se u svoje pravo stanje, što osećamo kao dodatnu snagu, porast kreativnosti, volje, boljitak na zdravstvenom planu i sposobnost da sa lakoćom rešavamo probleme koje imamo.
 

Šta sve izaziva negativni orgon ili  DOR?
To su svi električni uređaji koje danas imamo u svojim stanovima: televizori, kompjuteri, mobilni telefoni, mikrotalasne rerne, tableti, I-POD, i ostala elektronika. Na našu nesreću ovo je tek početak spiska. Negativan orgon stvaraju i dalekovodi, trafo stanice, električni kablovi za prenos struje, zatim  repetitori za mobilnu tellefoniju, antene…Podignite sada pogled kroz svoj prozor i sigurno ćete većinu od ovog nabojanog videti. Oni direktno utiču na nas, menjajući naš energetski omotač oko tela , menjajući strukturu energije koju bismo zapravo trebali da primamo od Majke zemlje, šaljući nam energiju koja je štetna po nas.

Takođe postoje negativna geopatogena i kosmička zračenja, raznorazni čvorovi za koje znamo da, ako nam se na takvom mestu nalazi krevet, ili radni prostor, tj. ako duže boravimo u tome, da će nam prvo doneti nelagodnost, probleme u spavanju, problemi će postajati ozbiljniji, može da se dogodi bolest koja nekima može da bude i fatalna.

Ovome svemu moram da pridodam i posebno negativan uticaj naših spostvenih misli koje proizvodi stres, briga, tuga, teskoba, žalost. Negativne misli ne štete samo osobi koja ih ima, već i svima koji su u njenoj blizini, pa makar i da ne znaju za stanje te osobe. Negativne misli deluju na auru čoveka oštećujući je i time stvaraju pogodno tlo, ubacuju informaciju o bolesti koja će kasnije i da se razvije.

Koliko smo samo naneli štete ovoj planeti pokušavajući da živimo savremenije i bolje? Ali nije rešenje otići negde u prirodu i živeti u skladu sa njom, mada bi to bilo idealno. Blagosloveni su ljudi i nagrađeni oni koji mogu tako da žive. Mi smo ipak deo civilizovanog sveta, imamo porodicu, moramo da idemo na posao da obezbedimo egzistenciju, moramo da obavljamo svakodnevne obaveze i zadatke.

Rešenje svemu ovom jeste uneti makar jedan orgonit u svoj prostor i dozvoliti mu da radi, da vas zaštiti od svih ovih zračenja, da vam pomogne da se, ako ništa drugo, osećate mnogo bolje, poletnije, kreativnije, da vam poboljša nivo energije u telu, čime će doći i do spontanog ozdravljivanja.

ŠTA JE TO ŠTO NAMA ORGONITI ZAPRAVO RADE?

Reakcije na orgonit mogu biti različite, od veoma blagih pa do snažnih i burnih. Sve takve reakcije su, u stvari, naš pomak bliže nečemu, što ni sami nismo svesni čemu…Uglavnom ćemo ih prihvatiti i uživati u njima, jer ih takvima i osećamo. Nekom se popravila finansijska situacija, nekom se podigao nivo životne energije u telu, raspoloženje, radost i fizička snaga, nekom se popravilo zdravlje, neko oseća blagodati prilikom spavanja, u kvalitetu sna…  Šta se u stvari tu događa? Zašto ne deluju jednako na sve nas?

Svi znamo da se trenutno nalazimo u nekakvom energetskom prelazu, sa jednog nivoa na neki drugi, viši. Većina nas to jako dobro i oseti po sebi, ili gledajući u druge. Naša majka, planeta Zemlja se nalazi u takvom prelazu pa i mi to osećamo. Osećamo onoliko koliko smo „probuđeni“, koliko smo svesni, otvoreni, prijemčivi.  Orgoniti deluju na nas na taj način što će delovati u menjanju naše svesti, tako što će nam pomagati da promene, koje su svuda okolo, ne deluju na nas stresno, tragično, već naprotiv, da nam donesu dobrobiti. Koliko smo mi otvoreni da takve promene i primimo, prepoznamo, promenimo nešto, toliko će nam biti i lakše. Osobe koje se tek „bude“ kažu da su reakcije burne, nekada i „negativne“. Međutim, to negativno ne postoji, to je samo stvar naše lične percepcije. Ono što je za nekoga negativno, drugome može samo biti svojevrstan dar! Na nama je da sve što nam se događa, prepoznamo kao naš pomak,  razvojni put, i da to prihvatimo i uživamo. Orognska energija prvo počinje da deluje na ona naša polja svesti gde ćemo najlakše shvatiti njihovo dejstvo, pa zato neko primeti kako mu se popravila na primer, finansijska situacija, jer je to inteligentna energija, i kao da „zna“ da, ako nam se to dogodi, ćemo i prepoznati njihovo delovanje u tome.

Kada „raščiste“ sve one mtereijalne stvari, orgoniti deluju na našu svest, u pozitivnom smislu. Odjednom postajmo zainteresovani za neka znanja, tehnike, navike, ponašanja i slično, što nam je ranije bilo neprimetno. Počinjemo da tragamo, počinjemo da putujemo, da se oslobađamo od svih onih stega današnjice, izlazimo iz matriksa, a to je u stvari i cilj! Jer, u nama su uspavane mnoge moći, koje već imamo u sebi, ali smo ih zaboravili, ne koristimo ih jer smo stalno u mašini, moramo da radimo, da zarađujemo, da plaćamo, da čekamo, da odnesemo, donesemo…mnogo je toga što MORAMO. U svakom od nas postoji sposobnost intuicije, gledanja u prošle događaje, sposobnost levitacije, telekineze, super mozgova koji mogu da računaju brže od kompjutera, sposobnost da saosećamo sa drugima i da možemo da im pomognemo na pravi način, sposobnost da možemo učiniti neverovatann fizički poduhvat (kao na primer, možemo podići ogromnu težinu, a da to nikada nismo uvežbavali). U svakom od nas čuči jedan uspavani čovečuljak, koji čeka da se probudi i da se druži sa nama pomagajući nam.

KOJE SU  KARAKTERISTIKE ORGONITA?

 1. Prikupljaju negataivan orgon ili DOR i konstantno ga pretvaraju u pozitivan orgon tj. POR
 2. U prisustvu negativne orgonske energije se aktiviraju i počinju da pretvaraju DOR u POR
 3. Snaga orgonita je proporcionalna njegovoj masi tj. veličini. U koliko je orgonit veći, imaće i veći radijus delovanja i obratno. Mali ili lični orgoniti deluju samo na osobu koja ga nosi dok veliki orgonti deluju na svakog ko se nađe u tom prostoru
 4. Dejstvo orgonita se obično oseća kao pulsiranje, vibracija, težina, lakoća…To je individualno i zavisi samo od osobe koja ga koristi. U koliko ništa ne osećate, to nije znak da orgonit ne radi, jer on nema veze sa ličnim osećajima, već on radi svakako, čak i ako niste svesni njegovog prisistva u vašoj blizini.
 5. Orgoniti se međusobno umrežavaju i najbolja zaštita od DOR-a se postiže kada postavite 4 orgonita u 4 ugla stana ili prostora u kojem boravite, a peti stavite u sredinu. Tim umrežavanjem orgoniti se i pojačavaju, tako da će njihovo delovanje biti kompletnije i potpunije.
 6. Veoma je bitno povezati se sa svojim orgonitom, što se postiže usemravanjem svoje pažnje prema njemu. Neki ljudi koriste orgonit isključivo za meditaciju, ali to nije obavezno, već je dovoljno uputiti mu svoje misli i ophoditi se prema njemu sa poštovanjem, kao da je živo biće, kao da znamo da će nas razumeti i odgovoriti. Odgovori obično i stignu, u vidu reči ili rečenica, a nekima i putem “slučajnosti” kao kada ste nešto želeli da saznate, pa sretnete komšiju koji počne da priča nešto a vi čujete da vam odgovara na pitanja za koja ni on nije znao da ste pitali. Ili na  primer, kada baš u momentu kada ste nešto želeli da sanznate otvorite “slučajno” nekakvu knjigu, novine, uključite televizor i baš naiđete na odgovore na vaša pitanja
 7. Prema orgontima se odnosimo sa poštovanjem, kao da nam je član porodice. Ne zapostavljamo ga, nećemo ga ostaviti negde na terasi ili bačenog među stvarima koji nam ne trebaju, jer oni  takav vid ophoćenja ne vole. Najsrećniji smo  kada živimo sa njima i pored njih, Kada su nam u vidokrugu, kada želimo da im “ugodimo” kao što bismo i nekom članu svoje porodice.
 8. Trajanje orgonita je neograničeno. Neki su istraživali i rekli da im dejstvo postaje slabije nakon 80 godina, što ovde ne mogu da tvrdim, to ću znati kada prođe 80 god nakon što sam prvi orgonit napravila.
 9. Orgonitima nije potrebno nikakvo čišćenje ili punjenje. Dovoljno ih je postaviti u prostoru i oni će konstatno raditi i pretvarati DOR u POR
 10.  Orgoniti nemaju veze sa horoskopskim znacima, datumom rođenja ili ličnim afinitetima
 11. Jedan isti orgonit može da posluži za više osoba. U koliko ste poželeli da svoj orgonit poklonite nekom, iz nekog razloga, slobodno možete to učiniti, a on će toj osobi opet doneti dobrobiti koje su za tu drugu osobu  potrebne.
 12.  Od osobe koja pravi orgonit zavisi i njegov domet, delovanje i kvalitet. Prilikom pravljenja orgonita majstor se sa njima povezuje, udahnjuje mu svoju emocionalnu energiju čime pojačava delotvornost pretvaranja DOR u POR.
 13. Veoma je bitno i da u momentu pravljenja orgonta majstor koji ih pravi se sa svakim materijalom kojeg će ugraditi, odnosi sa poštovanjem, isto kao i prema gotovom orgonitu. Ne mogu strugotine, kristali ili smola da stoje negde u nekakvom neredu, rusvaju i da se otpakuju, traže ili sortiraju samo kada zatrebaju. Svi materijali koji će se ugraditi u orgonit treba da stoje na određenom mestu, sortirani, čisti i uredni.
 14. Još jedna osobina koja je možda bitna za majstore, jeste i ta da je dobro da se orgoniti izrađuju uvek na istom mestu, u isto doba dana, zatim da nema nikog pristutnog, kako bi se dobro fokusirao na rad i time im udahnuo maksimalnu količinu pozitivne nenergije, jer je veoma važno misaono i emocionalno stanje majstora

ČEMU ORGONITI SLUŽE

 1. Pretvaranjem DOR u POR uspostavljaju energetsku ravnotežu osobe koja ih koristi.
 2. Oslobađanjem ili ublažavanjem negativnih uticaja oko nas, doći će do promene naše svesti, pa ćemo tako sami početi da razmišljamo drugačije, na način koji će biti koristan po nas same a i po celu okolinu.
 3. Porast kreativnosti, pozitivnih misli i energetski skok je prvo delovanje orgonita. Često osobe već na putu do kuće osete pozitivno delovanje orgonita iz torbe, tako što će imati pregršt krativnih ideja koje mogu da se sprovedu u delo
 4. Popravljanje kvaliteta sna. Nije potrebno dugo spavati da bismo se odmorili, u jutro posle kraćeg noćnog spavanja ustajemo sveži i domorni
 5. Tokom dana ne osećamo pad energije, nije nam potrebno da legnemo da se odmorimo posle posla, već možda par trenutaka meditacije ili osamljivanja, što će nas u potpunosti osvežiti i dati nam dodatne snage da dan završimo orni i čili.
 6. Stres, negataivne misli, tuge ili strahove lakše prebrodimo u prisustvu orgonita, počinjemo lakše da iznalazimo nova rešenja naših problema
 7. Smiruju, emotivno nas osnažuju i pojačavaju
 8. Empatija i saosećanje prema drugim ljudima su pojačani, tako da iznalazimo rešenja i kako za svoje problem, tako i za tuđe  
 9. Psihičke i duhovne sposobnosti nam se povećavaju, sposobnost telepatiije, povezivanja sa jedinstvenim poljem, priliv novih informacija iz jedinstvenog polja
 10. Dobra koncentracija, brzo učenje i dobro pamćenje, a i želja za novim saznanjima. Ovo mnogi koriste kod dece koja idu u školu
 11.  Smanjuje hiperaktivnost kod dece i upućuje ih na ispravan način razmišljanja i postupanja
 12. Deluju pozitivno na zdravlje i ponašanje kućnih ljubimaca
 13. Podstiču rast biljaka bilo da su to saksijske biljke, povrtarske kulture ili stabla
 14. Smanjuju bolesti kod biljaka i biljnih nametnika
 15. Vremenom dovode do poboljšanja fizičkog zdravlja, čak do izlečenja. Osoba koja ih koristi će sama pronalaziti prave načine koji su najbolji za njeno ozdravljenje. Bolest neće nestati samo upotrebom orgonita, ali nestaće kada osoba preduzme odgovarajuće postupke koji su baš za tu bolest ili stanje najbolji.
 16. Upotrebom orgonita, pogotovo orgonitskih podložaka možete energizovati vodu, voće ili povrće, tako što će orgonit brisati sve zapise koji su postojali pre, a vama će doneti informaciju u vodi koja je za vas blagotvorna i isceljujuća
 17. Hrana koja stoji na orgonitskom podmetaču se teže kvari, dugo ostaje sveža, voće i povrće neće istruliti već će se osušiti i ostati jestivo
 18. Koriste se za punjenje i čišćenje kristala. Dovoljno je na orgonitski podmetač postaviti kristale, čime će se oni očistiti i napuniti
 19. Čiste metalne predmete od zapisa koje su oni poneli sobom, tako da možete ključeve, nakit ili neke druge predmete postaviti u blizinu orgonita, najbolje ih staviti na orgonitski podmetač i njima će se izbrisati zapisi koje su poneli
 20. Mogu da stabilišu vremenske nepogode, tj ili da izazovu kišu u sušnim predelima ili da zaustave vremenske nepogode
 21. Veliki orgoniti poput orgonitskog topa se koriste i zbog neutralisanja tragova chemtraills-a na nebu
 22. U stanjima kao što su posle operacije, porođaja ili nekih drugih radikalnih poteza pomažu kod bržeg ozdravljivanja
 23. Deluju u procesu uzemljivanja tela, čak i ako ne stojite na nečemu što je orgonit ili uzemljivač, dovoljno je da ga imate u svojoj okolini ili držite u ruci, i bićete uzemljeni

Оставите одговор