Kako deluju orgoniti

O delovanju orgonita

Ljudi uglavnom očekuju od orgonita da će ih zaštititi od elektrosmoga, kojim smo svuda okruženi, a to su elektromangnetna zračenja kompjutera, mobilnih telefona, električnih uređaja, trafo stanica, repetitora, antena,dalekovoda, pa i goepatogenih i kosmičkih zračenja. Međutim, oni deluju mnogo šire.

Prvi osećaj kojeg korisnici orgonita prepoznaju, kada ga uzmu u ruku, su uglavnom pulsacije, ili vibracija, težinu, hladnoć, grejanje ili ništa od svega. Bez obzira šta osetili, orgonit radi svoj posao: neutrališe štetna zračenja i odašilje blagotvornu, lekovitu orgonsku energiju, kao i isceljujuće negativne ione. Oni nas svojom vibracijom vraćaju na vibraciju Izvora, na vibraciju Majke Zemlje. Kada i mi počinjemo da vibriramo isto, oslobađamo se pogrešnih programa koje smo sami sebi nametnuli:  negativnih misli,  stresa, teskobe, briga i sličnog. Kada se vratimo energiji Izvora, osetićemo povećanje energije, kreativnosti, volje za životom, bolju koncentaciju, dobro raspoloženje, sreću ili radost, opuštanje, smirenje, krepak san. U takvim vibracijama mi bi u stvari, i trebalo da stalno funkcionišemo, a orgoniti nam mogu u tome pomoći.

Kada koristite piramidu postavite je tamo gde je izvor štetnih energija. Veoma je bitno da nije zaklonjena od vašeg pogleda, zaturena ili zapostavljena. Optimalna visina na koju se postavlja je 50-100 cm od poda. Sa vremena na vreme upravite svoju pažnju prema orgonitu radi povezivanja sa njim.
Orgoniti ne zahtevaju čišćenje i punjenje, kao što je to slučaj sa kristalima. Naprotiv, na orgonitskom podmetaču možete čistiti i puniti svoje omiljene kristale, nakit. Inače orgonitski podmetači služe da bi se voda na njemu energetski očistila i dobila informaciju zdravlja, razvoja.