Šta je to orgonska energija?

ŠTA JE ORGONSKA ENERGIJA

Mnogi je poistovećuju sa pranom, chi, etarom, bioplazmom… Postoje mnogi nazivi koji su slični njenom delovanju, međutim sve ovo što sam nabrojala nije u stvari, orgonska energija. Ona je jedinstvena i razlikuje se od svega nabrojanog. Svi mi, smo, kako u pranu (či, ki…), tako i u orgonsku energiju, svi zaronjeni.Plivamo u njoj i bez nje ne bi bilo života na ovoj planeti. Kada bismo na nekakav način izbrisali postojanje orgonske energije, sav živi svet na ovoj planeti bi nestao.

Orgonska energija deluje na sva živa bića kako na ljude, isto tako i na biljke, životinje, kućne ljubimce…. Kako? Ona je inteligentna, nađe nam se uvek kada nam zatreba, u trenutcima bolesti, slabosti, kolebanja, postojanja negativnih misli, briga stresa i slično. Javlja se onda kada osećamo pad energije, kada smo slabi, ranjivi. Orgoniti odašilju neprestano orgonsku energiju koja će nam podići nivo funkcionisanja našeg bio-polja.

Međutim, osim pozitivne orgonske energije POR, postoji i negativna orgonska energija DOR. Ona se takođe nalazi svuda oko nas i uglavnom je rezultat čovekovog bivstvovanja na planeti. Većinu te negativne orgonske energije smo mi ljudi, svojim delanjem, sami napravili, i ona nam šteti. Prilikom dužeg boravka u DOR, dešavaju se promene na nama, počinjemo da se osećamo nelagodno, i kako je vreme izlaganja DOR-u duže, tako i nama biva sve lošije, pa je moguće i da se završi kobno.

Šta sve izaziva negativni orgon ili DOR? To su svi električni uređaji koje danas imamo u svojim stanovima: televizori, kompjuteri, mobilni telefoni, mikrotalasne rerne, tableti i ostala elektronika. Na našu nesreću ovo je tek početak spiska. Negativan orgon stvaraju i dalekovodi, trafo stanice, električni kablovi za prenos struje, zatim razni repetitori, antene…Podignite sada pogled kroz svoj prozor i sigurno ćete većinu od ovog nabojanog videti, bez skretanja pogleda. Oni direktno utiču na nas, menjajući strukturu energije koju bismo zapravo trebali da primamo od Majke zemlje, šaljući nam energiju koja je štetna po nas.

Takođe, postoje negativna geopatogena i kosmička zračenja, raznorazni čvorovi za koje znamo da, ako nam se na takvom mestu nalazi krevet, ili radni prostor, tj. ako duže boravimo u tome, da će nam prvo doneti nelagodnost ili probleme u spavanju. Oni će postajati sve više i više ozbiljniji, može da se dogodi bolest koja nekima može da bude i fatalna.

Ovome svemu moram da pridodam i posebno negativan uticaj naših spostvenih misli koje proizvodi stres, briga, tuga, teskoba, žalost, ljutnja, bes, zavist… Negativne misli ne štete samo osobi koja ih ima, već i svima koji su u njenoj blizini, pa makar i da ne znaju za stanje te osobe. Negativne misli deluju na bio-polje čoveka oštećujući ga i time stvaraju pogodno tlo, ubacuju informaciju o bolesti koja će kasnije i da se razvije.

Koliko smo samo naneli štete ovoj planeti pokušavajući da živimo savremenije i bolje? Ali nije rešenje otići negde u prirodu i živeti u skladu sa njom, mada bi to bilo idealno. Blagosloveni su ljudi i nagrađeni, oni koji mogu tako da žive. Mi smo ipak deo civilizovanog sveta, idemo na posao, koristimo tekovine moderne tehnologije, bez čega takođe, ne možemo.

Rešenje svemu ovom jeste uneti makar jedan orgonit u svoj prostor i dozvoliti mu da radi, da odašilje blagotvornu orgonsku energiju, da vas zaštiti od svih ovih zračenja, da vam pomogne da se, ako ništa drugo, osećate mnogo bolje, poletnije, kreativnije, da vam poboljša nivo energije u telu, čime će doći i do spontanog ozdravljivanja.

Оставите одговор