Orgonski leptirovi

U svakom ima dosta bakra, gorskog kristala, metala, prohromsih novčića, za koje mnogi kažu da im donosi novas, bakarnu spiralu na dnu i hematit za uzemljenje. Lepi i privlačni, pogodni da se koriste kao orgoniti, pored kompjutera ali i da se ponesu sa sobom na put ili u džepu i tašni